youtube

Read more

Chính xác là channel bị tắt chức năng kiếm tiền (không kiếm tiền được nữa). Tôi từng nhận định 3 […]

Read more

Vào: https://www.youtube.com/music_policies, như hình dưới:                               […]


  • alway5dotcom