ThBất bại

Trong đời chắc hẳn ai cũng đã từng thất bại, không chỉ một mà có thể nhiều lần. Tôi cũng đã từng thất bại vô số lần. Nhưng điều quan trọng là sau thất bại đó bạn như thế nào. Khóc lóc, chán nản, giận dữ… hay vui vẻ chấp nhận?
Mỗi thất bại là một bài học, chúng ta phải học, phải biết học từ những thất bại đó, mặc dù nó sẽ chẳng hề dễ chịu, thoải mái chút nào. Nếu bạn đang thất bại, đừng nản lòng! Hãy đi đến một nơi hoặc làm một việc gì đó mà bạn nghĩ đến đầu tiên.