Month: July 2017

01:10 Read time

Read more

SO-PSY là gì?  Là “Social Psychology”.   Tại sao tôi làm những video này?  Tôi đã chợt nghĩ đến việc […]

00:05 Read time

Read more

Homepage: http://www.tropixgame.com Download: https://drive.google.com/file/d/0B0PQXRyV7ZBrWlVOaDBCV0NwTWs/view?usp=sharing

Read more

Open Terminal and run this command: defaults write com.apple.screencapture type XXX    XXX: jpg, pdf, png, …

Read more

Cứ mỗi năm đến mùa “Đại học” thì trên các cộng đồng lại xôn xao, Dạy Nhau Học (DNH) cũng […]


  • alway5dotcom