Why I use the Opera browser?

Some awesome features are available at this time on Opera browser (based on Chromium)

Free VPN: This enable you to access to blocked site in your country.

Screen Shot 2017-04-01 at 01.06.49

 

Built-in ad block: We don’t need to install ad-block extensions anymore.

Screen Shot 2017-04-01 at 01.08.43

Some other cool features are the reason I changed my default browser to Opera: Battery saver, cool animated background on speed-dial screen, a very nice left side bar where we can easily access to some great features.

Wait for what? Let’s check it out!

[URI ONLINE JUDGE] – 1482 – Long Night of Museums

Link: https://www.urionlinejudge.com.br/judge/en/problems/view/1482

 

The city of Vienna is called the “City of Culture” because (among other things) there are more than 100 museums in the city. As a consequence, it is very difficult (and very expensive) to visit all of them no matter how long you stay in the city. Fortunately, there is a special night, called the “Long Night of Museums”, when you can visit many museums with just one ticket, from 6:00 pm to 1:00 am of the next day.

Nevertheless, it is impossible to visit every museum of the city for two main reasons. First, some museums in Vienna don’t get involved into this event because they close at 5:00 pm. Second, there is not enough time in 7 hours to go to every museum, watch ALL their insides (otherwise, it would be a waste of time), and then go to the others.

Given the number of museums participating in the Long Night of Museums, the time needed to watch the insides of each museum, and the time that it will take to get from each museum to the others, you have to find the best tour to visit as many museums as you can during the Long Night of Museums.

Input

The input contains several test cases. The first line of a test case contains one integer N, which indicates the number of museums participating in the event (1 ≤ N ≤ 20). Each museum has a unique identification number ranging from 1 to N. The second line of a test case contains N integers indicating the time, in minutes, needed to visit each museum, from 1 to N. Then there are N lines describing the times to go from one museum to every other. The i-th line contains N integers Mk (1 ≤ kN) representing the time, in minutes, to go from museum i to museum k. You may assume that the i-th integer in the i-th line is equal to zero. The end of input is indicated by N = 0.

Output

For each test case in the input, your program must produce one line containing the maximum number of museums that can be visited during the Long Night of Museums.

Sample InputSample Output
2
500 500
0 120
200 0
2
220 220
0 30
20 0
2
150 150
0 120
200 0
0
0
1
2

solution:

[code lang=cpp]
<br />#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
using namespace std;
int mat[20][20], cost[20];
int N, M;
#define REP(i, N) for(int (i) = 0; (i) < (N) ; (i) ++ )
int res;
bool flag;
void back(int last, int remain,int mask, int ans){
res = max(ans, res);
if( res == M){
flag = true;
return;
}
REP(i, N){
if(!( mask & ( 1 << i ) )){
if( remain >= cost[i]+mat[last][i])
back(i, remain-cost[i]-mat[last][i], mask|(1<<i), ans+1);
}
if (flag) return;
}
}
int main(){
int i,j ,k;
while(1){
scanf("%i", &N); if(!N) return 0;
REP(i, N) scanf("%i", &cost[i]);
int aux[20]; REP(i, N) aux[i] = cost[i];
sort(aux, aux+N);
int co = 420;M=0;
while(M < N && aux[M] <= co ){M++, co-=aux[M];}

REP(i, N)REP(j, N) scanf("%i", &mat[i][j]);
REP(k, N)REP(i, N)REP(j, N) mat[i][j] = min(mat[i][k]+mat[k][j], mat[i][j]);
res = 0;
flag = false;
REP(i, N){
if( 420 >= cost[i] ){
back(i, 420-cost[i], 1<<i, 1);
}
if (flag) break;
}
printf("%i\n", res);
}
return 0;
}

[/code]

 

 

Cháy chán chê

Mấy ngày gần đây báo chí có đưa một vụ cháy lớn ở KCN Trà Nóc, Cần Thơ.

Và phải mất mấy ngày sau thì vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn, do quy mô của doanh nghiệp khá lớn nên có thể rất khó dập hoàn toàn dẫn đến việc lửa cháy âm ỉ rồi cháy tiếp sau đó. Cần Thơ đã phải “nhờ” lực lượng của các tỉnh lân cận để trợ giúp, thậm chí cả lực luọng của Tp.HCM.

Cộng đồng mạng chia ra làm 2 phe:

+ Phe 1: Nhiều người chê trách lực lượng chữa cháy đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình dẫn đến việc thời gian dập quá lâu, còn để xảy ra các vụ cháy sau đó do lửa còn âm ỉ. + Phe 2: Phe này vào bênh vực các kiểu như: “mày có ngon thì vào đó chữa”, “ngồi đó mà phán”, “đồ anh hùng bàn phím”, …

Phải chăng chúng ta không được quyền chê? Tôi là tôi ghét nhất cái câu kiểu như: “mày đã làm được gì cho đất nước chưa?”

Nhưng thật xin lỗi là tôi đóng thuế mỗi ngày rồi, mỗi lít xăng đổ vào xe, mỗi khi mua thứ gì đó thì tôi đã đóng bao nhiêu là thuế rồi, nên sau này đừng bao giờ hỏi câu tôi đã làm gì cho đất nước chưa. OK?? =))

Sau đây là câu chuyện có thật, hơn 1 năm về trước. Chỗ gần quê tôi ở là một thị trấn, có thể xem như là “downtown” của huyện rồi =)) Chuyện là chợ hôm đó bị cháy lúc rạng sáng (tôi không biết chính xác là mấy giờ), người dân xung quanh đó đã gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa nhưng buồn cười là xe cứu hỏa đang trong tình trạng “bảo trì”. Sau đó đội PCCC huyện đã liên lạc cho đôi PCCC của huyện lân cận (huyện Hồng Ngự cách đó hơn 30km), khoảng 30 phút sau thì đến nhưng máy bơm của xe lại yếu quá. Sau đó là liên lạc cho đội PCCC của huyện Cao Lãnh (cách đó hơn 40km), cuối cùng thì đám cháy cũng đã tắt (có lẽ do không còn gì để cháy).

Tổng thời gian để lực lượng PCCC bắt đầu chữa cháy là gần 2 tiếng đồng hồ.

Sau sự việc trên thì tôi phần nào mất đi niềm tin vào đội PCCC, tuy không thể so sánh với lực lượng của một TP trực thuộc TW như Cần Thơ. Nhưng có chút gì đó thất vọng, liệu ngân sách đã chi đúng chỗ hay chưa?

Buồn ở chỗ là trước đó huyện đã chi gần 2 tỉ đồng cho một …cái cổng chào (cũng không ai biết được số tiền thât sự báo cáo với ngân sách là bao nhiêu, có lẽ không dừng lại ở con số 2 tỉ đâu nhỉ? )

Phải chăng có cái suy nghĩ kiểu như: trăm năm mới cháy một lần, đầu tư làm mọe gì cho tốn tiền =))

Và liệu những cuộc diễn tập có thật sự nghiêm túc hay chưa? Tôi để ý khi diễn tập thường là các tính huống rất dễ, nhưng giữa lý thuyết và thực tế luôn có một khoảng cách nhất định, có lẽ các lực lượng PCCC nên đầu tư nhiều hơn, thực hiện những “bài vở” khó hơn chứ không phải là 1 + 2 = 3. Những vấn đề này thì phải chờ tuyến “trên” quyết định rồi.

Ừ thì cháy xong rồi, chán thì phải chê thôi…

[URI ONLINE JUDGE] – 1209 – St. Petersburg Parties

Link: https://www.urionlinejudge.com.br/judge/en/problems/view/1209

St. Petersburg became after the end of the Iron Curtain in the early ’90s, one of the main cities of the alternative scene worldwide. Groups of punks, hardcore bands and several other representatives of the alternative scene moved to the city, attracted by the large amount of young people. With the emergence of virtual communities, a few years later, it was noted the enormous potential of using these communities to combine meetings, parties, raves, etc..

In these celebrations of St. Petersburg is always very important that each participant has at least a certain number of friends on the social network. At the same time, we want to invite as many people as possible to St. Petersburg since the restriction on the number of friends is satisfied. This constraint says that, to be invited to the party, the person must have at least one number K of friends on the guest list.

Your task in this problem is, given the number of people in the community and to list their relationships, determine what should be called to the party that has the largest possible number of participants satisfying the constraint.

Input

The input have many test cases and ends with the end of file (EOF). The first line of each test case contains three integers N (1 ≤ N ≤ 1000), M and K (O ≤ KN) representing respectively the number of people in the community, the number of friendships in this community and the minimum number of friends asked a person must have to be invited. Each person in the community is identified by numbers from 1 to N. Each of the next M lines of the test case contains a pair of people indicating that they are friends in the social network.

Output

For each test case print a single line containing the list of people to invite separated by a blank space. The list should be sorted in ascending order. If anyone can be invited, print the number 0.

Sample InputSample Output
6 6 2
1 3
3 5
2 3
2 4
4 6
6 2
6 6 3
1 2
2 3
3 1
4 5
5 6
6 4
2 4 6
0

solution:

[code lang=cpp]
<br />#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <map>

using namespace std;

int main() {
int n, m, k;

while (scanf("%d %d %d\n", &n, &m, &k) != EOF) {
vector<int> aaa(n+1);
vector<vector<int>* > *am =
new vector<vector<int>* >(n+1);

for (int i = 1; i <= n; i++) {
aaa[i] = 0;
(*am)[i] = new vector<int>;
}

for (int j = 0; j < m; j++) {
int a, b;
scanf("%d %d\n", &a, &b);
aaa[a]++;
aaa[b]++;
(*am)[a]->push_back(b);
(*am)[b]->push_back(a);
}

map<int, bool> T;
bool cont = true;
while(cont) {
cont = false;
for (int i = 1; i < n+1; i++) {
if (T.count(i) == 0) {
int o = 0;
for (int j = 0; j < (*am)[i]->size(); j++) {
if (T.count((*am)[i]->at(j)) == 0)
o += 1;
}

if (o < k) {
cont = true;
T[i] = false;
for (int j = 0; j < (*am)[i]->size(); j++) {
aaa[(*am)[i]->at(j)] -= 1;
}
}
}
}
}

vector<int> s;
for (int i = 1; i < n+1; i++) {
if (T.count(i) == 0) {
s.push_back(i);
}
}

sort(s.begin(), s.end());
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
if (i == (s.size()-1))
printf("%d", s[i]);
else
printf("%d ", s[i]);
}
if(s.size() == 0) printf("0");
printf("\n");
}

return 0;
}

[/code]