Archive

Archive for July, 2016

hello August!

July 31st, 2016 2 comments

Trong đời có những chuyện mặc dù ta rất muốn quên nhưng lại không thể nào quên nó được. Đôi lúc chợt nghĩ đến.

Nếu là ngày xưa thì có cảm giác buồn. Nhưng cho đến hôm nay, mỗi khi nghĩ đến thì trong lòng không buồn mà lại thấy nhớ. Ai cũng muốn trở về tuổi thơ, ai cũng muốn quay lại mối tình đầu của mình.. đơn giản vì nó rất đẹp và để lại nhiều ấn tượng trong mỗi người.

Nhưng sự thật hiển nhiên là thời gian không bao giờ quay ngược, có những chuyện không phải cứ muốn là được, mà phải biết chấp nhận và làm quen với nó.

À 15/8. lại sắp đến sinh nhật của mình nhỉ. Sinh nhật năm nay có lẽ không khác gì nhiều so với 21 lần sinh nhật trước nhỉ?

Categories: Around the world Tags:

Saigon (4)

July 29th, 2016 No comments
Categories: photogallery Tags:

List of awesome articles for React Native

July 26th, 2016 No comments
Categories: React Native Tags:

SaiGon (Phan 3)

July 21st, 2016 No comments
Categories: photogallery Tags:

Gradle: resolving dependencies :app:_debugCompile too long.

July 20th, 2016 No comments

It’s really a long day because this problem make me mad with my computer.

Holyshit! why i have to wait too long with this message below?

LZ4Jn

After browsing somewhere at StackOverFlow, I finally found a solution here:

http://stackoverflow.com/questions/27648966/android-studio-stuck-on-gradle-resolving-dependencies

 

Categories: Android Tags: